De lessen stemwerk van Zin in Muziek zijn geïnspireerd op de methodiek en het werk van het Roy Hart Theater.

Roy Hart Theater

Roy Hart zag de stem als expressie van het innerlijk van de mens. Het werken met de stem en de mogelijkheden van de stem te onderzoeken zag hij als een creatieve manier om met alle aspecten van de persoonlijkheid in contact te komen, deze te beleven en te ontwikkelen. Het in stemtraining doorwerken van blokkades kan leiden tot een verbreding en verrijking van de stemmogelijkheden.

Hij ontdekte dat het mogelijk is een bereik te ontwikkelen van acht octaven en dat zowel man als vrouw in staat zijn sopraan-, alt-, tenor- en basklanken te maken.

Samen met een groep leerlingen richtte hij in 1974 het Roy Hart Theater op in de Cevennen in Zuid-Frankrijk. Het Roy Hart Theater groeide uit tot een wereldwijde beweging waarbij het landgoed een internationaal centrum is geworden voor training en praktisch onderzoek van de stem.

Zangles vanuit Roy Hart methodiek

Een zangles vanuit de methodiek van Roy Hart start vaak met lichaams- en ademhalingsoefeningen. Deze zijn gebaseerd op lichaamsgerichte methodieken als Alexander techniek en Tai-chi, soms in combinatie met theater oefeningen.

Daarna vraagt de docent de leerling bijvoorbeeld een klank te zingen/aan te geven en speelt die toon op de piano. De stem heeft daarin de leiding: de piano volgt en is hulpmiddel om stem en klankkleur te ontdekken.

De docent heeft een luisterende, uitnodigende manier van werken, hij volgt wat er bij de leerling klinkt. Blokkades die bij het werken ontstaan vanuit innerlijke opvattingen over wat goed en fout en mooi en lelijk is, worden gespiegeld. Op die manier kan er gezocht worden naar andere manieren van stemgebruik. Daarnaast kan de docent ook meer sturend worden in de les. Hij nodigt de leerling uit om zijn grenzen op te zoeken.

Door te laten ervaren dat een kraakje of breking van de stem soms de weg wijst naar meer mogelijkheden van de stem, ontstaan er vaak nieuwe klanken. De docent helpt de leerling om het nieuwe geluid niet te beoordelen, maar toe te laten en zelfs te versterken. Hierdoor ontstaat uiteindelijk een ontspannen en vol stemgeluid.

Bij het werken met stem kan de docent ook verbeelding, metaforen of een theatrale inslag gebruiken. Ze helpen bij het ontwikkelen van meer klankkleur en eigenheid bij het zingen van songs.